Центар за економски анализи – ЦЕА ја следи теоријата, практиката и имплементацијата на фискалната транспарентност подолго време во Република Македонија и пошироко во регионот и глобално. Сакаме да укажеме на неколку системски недостатоци во делот на јавниот финансиски менаџмент во Република Македонија.

Целото соопштение е достапно на следниот линк