CEPS во соработка со  ЦЕА и OSIFE во рамките на владеење на правото го финализираа истражувањето за фискални совети и евантуалната примена во Македонија, изработено од  д-р Марјан Николов. Повеќе за истражувањето може да прочитате на следниот линк
https://www.ceps.eu/publications/fiscal-rules-and-fiscal-councils-lessons-learned-and-applications-macedonia