Мисијата на Државниот завод за ревизија е да обезбедува поддршка на Собрание на Република Македонија во исполнување на неговите надлежности преку идентификација на противзаконско работење и можни случаи на корупција и злоупотреба на функцијата.

Но колку пратениците навистина знаат за улогата и работата на ДЗР? Ние ги прашавме, а ова се одговорите:

26060273_1971864189722231_3930133105948434263_o