65% од граѓаните изјавиле дека доколку имаат повеќе информации за тоа како се трошат парите, сигурно би биле даночно поодговорни – ќе си ги плаќаат даноците навреме и целосно.

#данок#danok#даночнаодговорност#taxresponsibility#транспарентност

Извор: Анализа на факторите на даночниот морал – ЦЕА