Глобалниот извештај ја рангира Р. Македонија меѓу земјите со најлоша буџетска транспарентност во светот – на граѓаните им се ускратени можноста за увид во информации и мислење за тоа како се користат јавните пари

ЦЕА – Соопштение за јавноста

Целосен извештај