Граѓаните на руралниот дел од општина Гази Баба ги идентификуваа клучните приоритети за потребните капитални инвестиции, инфраструктура и урбанизација

Со општината Гази Баба ја пилотиравме алатката Citizen Report Card / Граѓански извештај, за да ги идентификуваме приоритетите на граѓаните.

Приоритетите на граѓаните од руралните средни на општината се: обезбедување на канализационен систем, обезбедување и одржување на локална патна инфраструктура, изградба на градинки, обезбедување и обнова на водоводна мрежа, инфраструктура за спорт, рекреација и образование.

Граѓански Извештај Infografic Citizen Report Card

Активностите се подржани од URBAN PARTNERSHIP PROGRAM III, MACEDONIA, WORLD BANK