ЦЕА го изработи првиот Граѓански Буџет за Република Македонија за 2013 година.

Граѓански буџет на РМ за 2013-та година

Граѓански буџет на РМ за 2013-та година Албанска верзија