Даночниот систем е како еден чамец, ако не веслаат сите заедно и нема кој да го контролира и насочува веслањето, чамецот нема да стигне никаде. Од сите нас зависи!

#данок#danok#даночнаодговорност#taxresponsibility#транспарентност