Центарот за економски анализи во партнерство со Локална Акциона Група Лаг Преспа од Ресен во рамки на проектот Општествена интеракција и економско зајакнување на младите, објавуваат:

ЈАВЕН ПОВИК

До млади средношколци од општина Ресен за вклучување во активноста: Идентификување, обучување и креирање програма за волонтерско учество на младите средношколци во Клубот на млади.

Сите заинтересирани средношколци од општина Ресен се повикуваат да земат учество на обуката за волонтерство и волонтерски активизам и придобивки од волонтерското учество во Клубот за млади во Ресен.

Средношколците кои ќе бидат дел од обуката ќе имаат можност да волонтираат во Клубот за млади во Ресен.

Целосниот повик е прикажан подолу.