Во моментов, неуспехот на македонскиот финансиски систем во одговарање на побарувачката за финансии од локалниот приватен сектор претставува голема пречка за зголемен економски раст. Овој извештај се фокусира на неколку сектори од пазарот на капитал, како банкарскиот сектор, осигурителни куќи, пензискиот систем, берзата итн. Сите овие сектори се разгледани од историски и сегашен аспект и се понудени неколку опции за реформа на овие делови, а со тоа и пазарот на капитал.

Извештај