2.1 ФОРМУЛАР ЗА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ и ОПИС за рабтно место