ЦЕА  доби оценка 5 ѕвезди за финансиска транспарентност,  според методологијата на transparify.  Институциите оценети со максимум пет ѕвезди се високо транспарентни за тоа кој ги финансира.

Transparify - Five Star - Large