Tax Freedom Day / Денот на даночна слобода, е симболичен датум во годината кога просечен даночен обврзник престанува да “работи” за да го пополни државниот трезор и почнува да заработува за себе.
Оваа 2019 година “работиме” 150 дена за државната каса, а 11 дена повеќе во споредба со претходната 2018г.
17.5% од годишната заработка на просечен граѓанин во 2019г. оди во државната каса за ДАНОЦИ
8.9% од годишната заработка на просечен граѓанин во 2019г. оди  во државната каса за ПРИДОНЕСИ
2019 Tax Freedom Day - Macedonia