Во 2021 година Денот на даночната слобода бил 145-тиот ден во година. Толку денови просечен даночен обврзник “работи” за полнење на државната каса.

Во 2021 година сме работеле 3 дена повеќе споредено со претходната година за обезбедување на даночните приходи и придонеси.