Денот на даночна слобода е симболичен датум во годионата кога просечен даночен обврзник престанува да “работи” за да го пополни државниот трезор и почнува да заработува за себе

0. Tax freedom day RM 2018 vizualization final 18052018