ЦЕА и ЗНМ работат заедно на зголемување на капацитетите на новинарите за потребата од поголема фискална транспарентност и за користење на www.mkbudget.org во нивните новинарски истражувања. Анкета.

Презентација Марјан Николов

Презентација Борче Треновски

Презентација Христијан Ристески

Агенда за настан