Центарот за економски анализи во рамките на проектот “ПРОЕКТ за даночна одговорност- кон граѓанска одгово“ финансиран од Европската Унија, објавува повик за Набавка на услуги за промотивни активности и изработка на промотивни материјали (онлајн материјали/инфографици/кратки видеа/реклами за социјални медиуми/банери итн.) и промотивни активности.

Се покануваат сите експерти, индивидуалци или компании кои работат во областа, доколку се заинтересирани да ја испратат својата понуда.

Спецификациите за делокругот за работа, како и формуларот за аплицирање можете да го најдете во следните документи:

Спецификација за работата и услови за аплицирање

Образец за финансиска понуда