Центар за економски анализи-ЦЕА го доставува мислењето за ПЕП 2013-2015 година. Во подготовката на мислењето се водевме од ограничениот временски рок за изготвување на мислењето како и од принципот да ги коментираме оние делови од ПЕП 2013-2015 година во кои области ЦЕА веќе има работено.

Коментари.