Линк за превземање на цела студија.

 

Презентација Марјан Николов

 

Презентација Габриела Димовска

 

Презентација Горан Ковачев

 

Студија на случај на земјоделец