Студијата е изработена во рамки на програмата Зајакнување на капацитетот на граѓанските организации да учествуваат во законодавниот процес, имплементирана во Македонија од Националниот демократски институт за меѓународни работи (НДИ), а финансиски поддржана од Националната фондација за демократија (НЕД)

Линк до студијата