Центар за економски анализи-ЦЕА и Ромски ресурсен центар-РРЦ ги повикуваат сите млади високо образовани Роми истражувачи да аплицираат.

Видетe го целосниот повик овде

Преземете го формуларот за аплицирње овде