Во рамки на проектот “МОНИТОРИНГ НА ТРОШЕЊАТА ОД БУЏЕТИТЕ И ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ВО ПРЕДИЗБОРНИОТ И ИЗБОРНИОТ ПЕРИОД”   ЦЕА и ТИМ го објавуваат месечниот извештај за трошењата за Декември 2015.

Превземете го извештајот

Извештај МК

Извештај ENG