Клиент: USAID Проект за деловно опкружување и “Make Decentralization Work” проектот.

Погледнете ја Powerpoint презентацијата за повеќе информации.